Chiropractie zorg

IMG_0017

Ype Jacob Brandsma, chiropractor AECC 1984 UK

Chiropractie zorg biedt verlichting door herstel van natuurlijke lichaamsfuncties. Door aansturing van “Chi” van uit hersenen via zenuwen naar spieren, organen en lichaamsdelen aan te wakkeren met verlichting van blokkades, vanouds genoemd sub-lux-aties.

Lichamelijke klachten hebben in essentie altijd ergens een lichamelijke oorzaak. Psychisch somatische klachten doen zich voor als er een lichamelijke reactie optreedt. Hormonale onevenwichtigheden kunnen wel leiden tot psychoses, depressie, manie, angst, waan, zelfs euforie, min of meer los van lichamelijke reacties.

Chiropractie zorg richt zich vooral tot nek- en rugwervel, bekkengebied, heiligbeen, sacrum – ileum, hersenstam maar ook schouderklachten, plantar fascitis, carpal tunnel, en meer behoort tot het werkgebied.

Door visuele inspectie, functioneel orthopedisch onderzoek, reflexen, testen van meridianen en hersengebied aansturing, plus in principe standaard een bondig röntgenonderzoek in eigen beheer, wordt er een werkdiagnose opgesteld, een prognose geformuleerd, contra-indicaties uitgesloten en een behandelvoorstel met kostenbegroting verstrekt.

Zo spoedig mogelijk pijnverlichting, althans binnen redelijke termijn, met doelmatig en verantwoorde behandelingen mede mogelijk door rontgen afbeeldingen is de doelstelling in de eerste fase. Binnen drie tot zes weken tekent zich dat meestal wel af. Een enkele werksessie kan al een doorbraak opleveren.

Duurzaam herstel is de volgende fase die de patient in samenspraak kan ingaan. Of gewoon afwachten totdat de klachten weer terugkeren.

Chiropractie is naast wetenschap een kunst maar tegelijkertijd een filosofie. Van oorsprong werkt men met het concept van -chi- zoals bekend van tai chi e.d. Een geleidende voortstuwende intelligente kracht die altijd neigt naar harmonie en herstel is een leidraad in het werk en beoefening van chi-ro-practie. Tevens is er de legende van Chiros, een werkelijk bestaand iemand uit de oudheid befaamd door zijn miraculeuze genezingen.

Wilt u verlichting van klachten? Zoekt u duurzaam herstel? Streeft u naar een optimale levensstijl om zich zo lang mogelijk jong te blijven voelen? Bel ons voor een afspraak op T 0515 411411. Of u nu herintreder bent of nieuw. Als eenvoud en verantwoorde doelmatigheid u aanspreekt.

Praktijk locatie: Simmerdyk 6, 8601 ZP Sneek

T 0515411411 Openingstijden 12:00 – 18:00 uur op werkdagen

E info@ozontandzorg.nl

Vanaf de A7 afslag 20 of vanaf Sneek-Oost Ring Noord wijk Hemdijk

Standaard