Brandsma Chiropractie-zorg T0515411411, Simmerdyk 6, Sneek, bgg 0612743752

Chiropractiezorg biedt verlichting door herstel van natuurlijke lichaamsfuncties. Met correctie van wervelblokkades, van oudsher “subluxaties” genoemd, wordt er evenwicht gebracht in parasympatische zenuwfuncties zodat er genezing kan optreden. De nek- rugwervel en bekkengebied is het voornamelijk werkterrein van de chiropractor. Als het toetsenbord van een muziekinstrument om de j uiste toon aan te geven door de zenuwen in het lichaam. Niet te veel en niet te weinig. Chiropractoren staan bekend om doelmatige verlichting van rug- en nekklachten, hernia, ischias, hoofdpijn, uitstralende pijn en meer. Duurzaam herstel en optimale expressie van levensfuncties als mens is het onderliggend doel. In de natuur en Kosmos is alles in overvloed en harmonie uitgedrukt door “Chi” zoals oorspronkelijk verwoord. De Palmers, oprichters en verspreiders, D.D. en B.J. reisden destijds veelvuldig naar India en de chiropractie is schatplichtig aan yoga volgens historici. Het concept van “adjustment” wordt wel uitgelegd als adding justice to the mind door het aanbrengen van een impuls-correctie onder leiding van “Innate Power Intelligence.” Door ongehinderde expressie van aangeboren “Innate” intelligentie uitgedrukt in Chi door adjustments kan harmonie en balans herstellen in lichaamscellen, organen en weefsels. Elke levende cel heeft in de kern een vooruitstrevend bewustzijn die vanuit magnetisme licht voorbrengt en streeft naar voortbestaan. Het collectief bewustzijn van alle lichaamscellen biedt een platform, een interface voor de geest zich te spiegelen in ziel wat een stroom van bewustzijn, vitaliteit en ervaring van “zijn” doet ervaren. De uitdaging als mens is om op de juiste toon te resoneren en in welbehagen te leven. Des mensens wezen is onsterfelijk en niet aan verval en ziekte onderhevig en kan altijd worden aangesproken om de volgende uitdaging, hindernis, beproeving te doorstaan en te overwinnen. Breek door illusies heen. Laat uw chiropractor u helpen pijn te verlichten, duurzaam herstel te behalen en in overvloed en harmonie te leven. Tarief per werkconsult € 50,00 Röntgenfoto consult in overleg, het standaardtarief daarvoor is slechts € 60,00 met afbeeldingen van nek en rugwervel. Van 10 tot 18 uur bereikbaar op werkdagen.

Standaard

Chiropractie zorg

IMG_0017

Ype Jacob Brandsma, chiropractor AECC 1984 UK

Chiropractie zorg biedt verlichting door herstel van natuurlijke lichaamsfuncties. Door aansturing van “Chi” van uit hersenen via zenuwen naar spieren, organen en lichaamsdelen aan te wakkeren met verlichting van blokkades, vanouds genoemd sub-lux-aties.

Lichamelijke klachten hebben in essentie altijd ergens een lichamelijke oorzaak. Psychisch somatische klachten doen zich voor als er een lichamelijke reactie optreedt. Hormonale onevenwichtigheden kunnen wel leiden tot psychoses, depressie, manie, angst, waan, zelfs euforie, min of meer los van lichamelijke reacties.

Chiropractie zorg richt zich vooral tot nek- en rugwervel, bekkengebied, heiligbeen, sacrum – ileum, hersenstam maar ook schouderklachten, plantar fascitis, carpal tunnel, en meer behoort tot het werkgebied.

Door visuele inspectie, functioneel orthopedisch onderzoek, reflexen, testen van meridianen en hersengebied aansturing, plus in principe standaard een bondig röntgenonderzoek in eigen beheer, wordt er een werkdiagnose opgesteld, een prognose geformuleerd, contra-indicaties uitgesloten en een behandelvoorstel met kostenbegroting verstrekt.

Zo spoedig mogelijk pijnverlichting, althans binnen redelijke termijn, met doelmatig en verantwoorde behandelingen mede mogelijk door rontgen afbeeldingen is de doelstelling in de eerste fase. Binnen drie tot zes weken tekent zich dat meestal wel af. Een enkele werksessie kan al een doorbraak opleveren.

Duurzaam herstel is de volgende fase die de patient in samenspraak kan ingaan. Of gewoon afwachten totdat de klachten weer terugkeren.

Chiropractie is naast wetenschap een kunst maar tegelijkertijd een filosofie. Van oorsprong werkt men met het concept van -chi- zoals bekend van tai chi e.d. Een geleidende voortstuwende intelligente kracht die altijd neigt naar harmonie en herstel is een leidraad in het werk en beoefening van chi-ro-practie. Tevens is er de legende van Chiros, een werkelijk bestaand iemand uit de oudheid befaamd door zijn miraculeuze genezingen.

Wilt u verlichting van klachten? Zoekt u duurzaam herstel? Streeft u naar een optimale levensstijl om zich zo lang mogelijk jong te blijven voelen? Bel ons voor een afspraak op T 0515 411411. Of u nu herintreder bent of nieuw. Als eenvoud en verantwoorde doelmatigheid u aanspreekt.

Praktijk locatie: Simmerdyk 6, 8601 ZP Sneek

T 0515411411 Openingstijden 12:00 – 18:00 uur op werkdagen

E info@ozontandzorg.nl

Vanaf de A7 afslag 20 of vanaf Sneek-Oost Ring Noord wijk Hemdijk

Standaard